Jakie istnieją wymogi dla osób, które chciałyby mieć pracę w księgowości? Co jest tu podstawą?

przez | 14 lutego 2023
Niektóre osoby, które chcą pracować w zawodzie księgowego zastanawiają się, jak to wygląda w praktyce? Czy musimy mieć udokumentowane ukończenie konkretnych kursów oraz szkoleń w tym kierunku, a może potrzebujemy stażu w księgowości? Jeżeli faktycznie, to czy jest on niezbędny i ile powinien wynosić?

Rozliczenia, księgowość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Polskie prawo tak do końca nie reguluje zawodu księgowego, choć w każdym mieście znajdziemy tego typu specjalistę, dla przykładu księgowa w Olsztynie. Wyjątkiem natomiast będzie zawód księgowego w sektorze finansów publicznych. Tak naprawdę nie istnieją określone kryteria, jakie powinna spełniać osoba, jaka jest zatrudniona na etacie głównego księgowego na podstawie umowy o pracę. Kierownik jednostki samodzielnie musi ustalić zasady, wedle jakich będzie dokonywał wyboru odpowiedniej osoby na dane stanowisko. Trochę inaczej to wygląda w sytuacji zlecenia przez jednostkę prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu.

Podmiot taki musi posiadać właściwe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W jednostkach gospodarczych stanowisko głównego księgowego znajduje się przeważnie na wysokich szczeblach struktury organizacyjnej. Dość często główny księgowy jest też dyrektorem do spraw ekonomicznych. Tego rodzaju miejsce w strukturze organizacyjnej jednostki wpływa na jego pozycję. Główny księgowy nadzoruje w związku z tym rachunkowość oraz finanse, ma odpowiednią wiedzę – przejdź do oferty. Tak więc od umiejętności i rzetelności takiej osoby będzie zależeć właściwe i sprawne działanie całego zespołu. Żeby główny księgowy był rzeczywiście autorytetem jak również miał uznanie w oczach

księgowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu

osoby dla której pracuje, musi stale polepszać swoje umiejętności praktyczne oraz wyrabiać nowe uprawnienia.

Z powodu zmian w przepisach i gospodarce cały czas wzrastają wymagania względem osób wykonujących ten zawód. Wymagania takie są także zależne od różnych czynników, czyli od tego, jak wielka jest firma, jakie stosuje reguły. Dość istotnym elementem pracy głównego księgowego jest stałe uzupełnianie informacji jeśli chodzi o temat rachunkowości, przepisów dotyczących podatków czy dewizowych. Musi on bez przerwy podnosić swoje umiejętności, czyli wzbogacać wiedzę, a pomocne są w takim wypadku szkolenia, konferencje hotel konferencje jak również zapoznawanie się z fachowymi wydawnictwami.