Kto korzysta z faktoringu?

przez | 18 stycznia 2022
Wartość rynku faktoringowego w Polsce rośnie z roku na rok. Usługi tego typu zdobywają coraz ogromniejszą popularność i stanowią poważną konkurencję dla standardowych metod finansowania firm.

impreza firmowa

Autor: FotoPlus Collective
Źródło: http://www.flickr.com
Faktoring jest efektywnym narzędziem finansowym, jakie doskonale się sprawdza w dzisiejszych warunkach gospodarczych, w czasach, kiedy przedłużone terminy płatności stały się zwykłym elementem w aktywności wielu krajowych firm. Istotą faktoringu jest krótkoterminowe opłacanie przez wyspecjalizowaną firmę faktoringową lub bank kupieckiego kredytu użyczanego przez przedsiębiorstwo (faktoranta) jego kontrahentom. W operacji faktoringu bierze udział zawsze trzech kontrahentów. Faktor oraz faktorant grają czynną rolę, trzeci – adresat usług i towarów jest stroną pasywną. Inicjatorem transakcji będzie biznesmen, który udziela swoim adresatom handlowego kredytu. Faktor gotów jest opłacać ów kredyt, przejmując od faktoranta tzw. wierzytelność.

Typowym klientem firmy faktoringowej jest przedsiębiorstwo handlowe albo produkcyjne, mające duży poziom należności a także odczuwające brak kapitału obrotowego. Z faktoringu zazwyczaj korzystają przedsiębiorcy, którzy nie mają stałych adresatów, sprzedają z odroczonym czasem należności, potrzebują utrzymać finansową płynność przedsiębiorstwa jak też zwiększać obroty.

Ta wskazówka z www (http://www.workservice.pl/praca/magazynier/lublin/) będzie Ci odpowiadać, gdyż również traktuje o nakreślanym w powyższym wpisie dylemacie. Co nie mniej warte odnotowania, robi to w ciekawy sposób.

Firmy faktoringowe najczęściej są skłonne do podejmowania ogromniejszego ryzyka aniżeli banki. Nie każdy jednakże zostać może ich klientem.

Trzeba pamiętać, że faktor nabywa handlowe wierzytelności, zatem przejmuje do nich prawa. Stąd podstawowym elementem współpracy w transakcji faktoringowej jest sama wierzytelność.