Podstawowe odmiany zatrudnienia

przez | 15 lutego 2023
Sytuacja gospodarcza w Polsce coraz to częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych rozwiązań redukujących koszta pracy i uelastyczniających angażowanie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Acz z punktu spojrzenia interesów pracodawców zawieranie podobnych umów może wydawać się o wiele korzystniejsze w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, trzeba jednak pamiętać, iż nie w każdym wypadku jest ono możliwe.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (poradnik.wfirma.pl). Główną formą prawną, w ramach której angażuje się pracobiorców, jest stosunek pracy. Łączy się on z systemem gwarancji i uprawnień pracowniczych, tj.: zagwarantowanie minimalnego uposażenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, uposażenia oraz zasiłku chorobowego, szczególna ochrona poniektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w wyjątkowych sytuacjach, obowiązek zastosowania określonych procedur przy wypowiadaniu umowy. Właśnie dzięki tym przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców i jednocześnie przyczyną wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę pracobiorcy chlebodawca jest zobowiązany wystawić mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – poradnik.wfirma.pl.

Obok umów o pracę w najwyższym stopniu nietypową, jednak na pewno przeważnie spotykaną, metodą angażowania pracowników jest wykorzystywanie umów cywilnoprawnych. Ta forma zaangażowania cieszy się dużą popularnością u chlebodawców ze względu na brak tak szerokiego wachlarza przywilejów jak w przypadku zaangażowania pracowniczego. Umowy cywilnoprawne przynoszą dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie dyktując przy tym minimalnych zabezpieczeń, które istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tutaj warunek minimalnego uposażenia za pracę. Świadczenia pieniężne dopełniane w ramach tej umowy mogą być wyznaczane poniżej tej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możliwość uzależnienia ogółów świadczeń od skutków osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, natomiast honorarium przysługuje nie z tytułu świadczenia pracy, tylko z tytułu pozyskania zamyślonego efektu. Szczególny typ umowy o pracę łączący w sobie poniektóre cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to tak zwany kontrakt (zobacz kredyty dla przedsiębiorców) menedżerski (kontrakt menedżerski). Stosuje się go w przypadku zawierania umów z menegerami wyższego szczebla.