Rodzaje oceniania okresowego pracownika

przez | 6 stycznia 2023
Oceny okresowe pracowników to dziś często stosowany sposób sprawdzania ich wiedzy, jak również oceny tego jakie właściwości pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego rodzaju technik nadzoru.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przestrzeni minionych lat utworzono kilka szczególnych nurtów, które pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są przygotowywane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają rzecz jasna na poprawienie stanu w firmie. Wyróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich często wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika sprawdzana jest przez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz także jego otoczeniem w pracy. Tutaj przede wszystkim sięga się po komentarz menagerów, kolegów czy nawet klientów, z jakimi podwładny współpracował.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisywanej powyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w kumulowaniu opinii klientów i przełożonego. Tutaj zazwyczaj wiadomości o podwładnym kompletuje się poprzez rozmowy ze współpracownikami a także głównym szefem.
Ocena pracownika jest również realna dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku kompletuje się dane (zobacz utylizacja dysków HDD) na temat powodzeń oraz błędów ocenianego w danym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całkowitych poczynań pracownika.

To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działania i potrzeby w danym czasie. Często taka ocena pracownika robiona jest corocznie i szczególnie od jej rezultatu zależy premia czy kariera danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Te dane pozwalają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych szkoleń.