Co można zrobić, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłacenia odszkodowania?

przez | 20 września 2022
Dowolna osoba, która ma ubezpieczenie czy to na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy także inny typ ubezpieczenia, może liczyć na uzyskanie należytego świadczenia.

Oczywiście wyłącznie po wystąpieniu jakiegokolwiek niepomyślnego zdarzenia, np. uszczerbku na zdrowiu.
mycie zębów

Autor: Jakob Renpening
Źródło: http://www.flickr.com
odszkodowanie

Źródło: pixabay
Niestety często uzyskanie rekompensaty często może wymagać długotrwałego oczekiwania, co sprawia, że przykładowo likwidacja szkody komunikacyjnej niezwykle wydłuża się w czasie. Często także kontakty z likwidatorem nie przyspieszają całej sprawy. Niestety tak samo chętnie stosowaną praktyką jest bezzasadne odmawianie wypłacenia odszkodowania lub umyślne jego zaniżanie. Osoba jest poszkodowana niejako podwójnie. Może w takiej sytuacji interweniować na wyższym szczeblu firmy ubezpieczeniowej, szukać pomocy u prawnika albo pisać skargę u Rzecznika Ubezpieczonych. Krokiem ostatecznym jest złożenie pozwu sądowego. Wcześniej trzeba jednak zastosować wszystkie pozasądowe formy sprzeciwu. Są one wymienione np. w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w postanowieniach, które są przekazywane przez TU.
Często spotykaną praktyką jest odwlekanie wypłacenia pieniędzy.

Czy wiesz, że kolejne niezwykle emocjonujące artykuły są tuż obok? Kliknij i zerknij na źródło, a z pewnością odczujesz satysfakcję.

Artykuł 817 k.c. stanowi, że ubezpieczyciel ma aż 30 dni na to, aby wypłacić odszkodowanie albo na odmówienie tej wypłaty. Termin taki może być jednak inny, jeżeli jest to zaznaczone w OWU lub w indywidualnej umowie z danym poszkodowanym.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma tego terminu, poszkodowany ma prawo dochodzić ustawowych odsetek za powstałe opóźnienie. Niestety takie żądanie nie w każdym przypadku może skutkować wypłaceniem odszkodowania, jednak czasami może wpłynąć na szybsze wypłacenie takiego świadczenia.